NinaFrom Muista pitää huolta itsestäsi!

Koulukiusaaminen koskettaa monia

 • Kokonaisvaltainen olotila
  Kokonaisvaltainen olotila

Olen päättänyt muuttaa otsikkoa sekä aloituslausetta pitkän pohdinnan jälkeen. Olen saanut lukuisia positiivisia kommentteja, että olen tarttunut kiusaamiseen sekä siitä aiheutuvien ongelmien julkituontiin asiantuntijalausunnoin mm. Paneudun alla olevan, muuten alkuperäisen tekstini asioihin alla ja edelleen. 19.2.2015 NF.

Otan osaa. Suru on suuri. Olen taas valvonut, miettinyt, ihmetellyt maailman menoa. Miksi tämä asia ei toteudu: kiusaamiselle nollatoleranssi!

Koulukiusaamisella tarkoitetaan koulussa tai muussa oppilaitoksessa tapahtuvaa henkistä ja/tai fyysistä väkivaltaa. Koulukiusaaminen on rikos.  Kiusaaminen ei ole luokan muusta sosiaalisesta elämästä irrallaan oleva asia, vaan se liittyy usein kokonaisvaltaiseen “ihmisarvon menetykseen vertaisryhmässä”. Koulukiusaaminen voi olla uhrilleen henkisesti hyvinkin vahingollista ja saattaa aiheuttaa jopa aikuisikään asti säilyviä traumoja.

Kiusaamiseen johtavia tekijöitä

 • koulun huono työilmapiiri
 • kiusatulla huono maine muiden silmissä
 • lapsen/nuoren "erilaisuus" voi johtaa koulutovereiden hylkimisreaktioon
 • kiusaajan ruumiillinen kuritus kotona, voi johtaa aggressioihin heikompiaan kohtaan esimerkiksi koulussa
 • lasta ei huomioida kotona
 • kiusaaja pyrkii purkamaan pahan olonsa johonkin toiseen ihmiseen
 • kiusaaja on, tai on aikaisemmin ollut itse koulukiusattu, ja yrittää nyt pönkittää omaa asemaansa muiden koulutoveriensa silmissä kiusaamalla toisia
 • pätemisen tarve

Olemme erilaisia, erilaisista lähtökohdista, erilaisilla arvoilla varustettuja, erilailla kasvatettuja… Toiselle harmiton pila on ”ihan ok”, toiselle liikaa. Yksin olo, yksinäisyys, hyljätyksi tuleminen: sitä ei kestä, väitän, kukaan, pitkään.

Koulukiusaaminen on yksi tämän päivän suurimmista koulumaailman ongelmista.

Lapsesi kertoo, että häntä kiusataan koulussa. Koulun velvollisuus on hoitaa asiaa. Vanhempana voit auttaa tilanteen korjaamisessa. Älä jää odottelemaan. Ole tukena lapsellesi. Näytä lapselle, että välität ja asia kiinnostaa. Lapsen voi olla hankala puhua asiasta kanssasi tai yleensä kenenkään kanssa. Häpeän tunne tai itsesyytökset saavat lapsen helposti vaikenemaan. Tee kuitenkin selväksi, että haluat korjata tilanteen yhdessä hänen kanssaan ja yhteistyössä koulun kanssa. Lapsen itsetunto heikkenee, jos luottoaikuinen tietää asiasta, muttei puutu siihen.

Ota yhteyttä kouluun mahdollisimman pian. Jututa lapsen kavereita ja sisaruksia. Muistuta lapsia siitä, että kiusaamiseen puuttuminen ja siitä kertominen on kaverista välittämistä. Koulujen toimintatavat vaihtelevat. Rangaistukset, erilaiset sovittelun muodot, keskustelut ja sopimukset ovat koulukohtaisia. Tärkeintä on, että kiusaaminen loppuu. Näin annetaan kaikille osallisena olleille lapsille myös viesti siitä, että heistä välitetään. Puuttuminen ja rajat ovat rakkautta.

Kiusaamista voi ehkäistä tehokkaasti luomalla edes pintapuolisia myönteisiä suhteita lapsen koulutovereiden vanhempiin. Vanhempainillat ja monet kouluissa toimivat vanhempainyhdistykset toimivat tukena. Yhdessä keskustellen asian ympärille voidaan luoda avoin ja lapsia tukeva ilmapiiri.

Kiusaaminen jättää pysyvät psyykkiset arvet

Joka kymmenes peruskoululainen kärsii jatkuvasta kiusaamisesta. Stakes julkaisi syksyllä 2008 koulukiusaamista koskevan tutkimuksen, joka käsitteli kiusaamisen yleisyyttä, syitä ja siihen puuttumista peruskoulun 8. ja 9. luokilla. Tutkimuksen mukaan koulukiusaamisen uhrien määrä lisääntyi 2000-luvulla.

Itsemurhat ovat sairauksien ja tapaturmien jälkeen 0–17-vuotiaiden yleisin kuolinsyy, selviää Onnettomuustutkintakeskuksen  raportista. Kartoituksessa tutkittiin lasten kuolemia vuosina 2009–2011.

Lasten ja nuorten itsetuhoisuus on lisääntynyt, ja se näkyy lastenpsykiatrisella kriisipoliklinikalla, kertoo lastenpsykiatrian professori, ylilääkäri Kirsti Kumpulainen. Kasvu alkoi 1990-luvun lamavuosina. "Koulukiusaaminen ja lähipiirissä tapahtunut itsemurha lisäävät lapsen itsetuhoisuuden riskiä.

Psykiatrian dosentin, tutkimusprofessori Timo Partosen mukaan lapsen itsetuhoisuuden voi jakaa itsensä vahingoittamiseen ja itsemurhayrityksiin. Itsensä vahingoittamiseen liittyy helpotuksen hakeminen ja hyvin vähäinen kuoleman riski. Viiltely on tyypillistä itsensä vahingoittamista. Partosen mukaan myös koulukiusaajilla on itsetuhoisia ajatuksia, ei pelkästään koulukiusatuilla; "sekä kiusaajille että kiusatuille tulisi tarjota apua". Itsemurhan hautomisprosessi on yleensä pitkä. Jos itsemurhariski huomataan ajoissa, se voidaan ehkäistä keskustelemalla ja tarjoamalla tukea lapsen mieltä painaviin huolenaiheisiin.

"Suomessa lasten ja nuorten itsemurhien määrä on myös kansainvälisesti vertailtuna hyvin korkea", sanoo johtava tutkija Kai Valonen Onnettomuustutkimuskeskuksesta. Suomessa kuoli vuosina 2009–2011 868 alle 18-vuotiasta. Ei-luonnollisista kuolemista noin neljännes oli itsemurhia: kolmen vuoden aikana 51 lasta tai nuorta teki itse-murhan. "Nuorimmat itsemurhan tehneet olivat 13-vuotiaita. Taustalla oli usein mielenterveysongelmia, kiusaa-mista, sosiaalista syrjäytymistä ja seksuaaliseen identiteettiin liittyviä paineita ", Valonen kertoo. Suomessa alle 15-vuotiaat tekivät vuosina 1998–2011 vuosittain yhdestä viiteen itsemurhaa. "Lisäksi ovat ne tapaukset, joita ei saada vahvistetuksi itsemurhaksi. Yksikin vuodessa on mielestäni paljon, kun puhutaan näin nuorista", Valonen kertoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella on ollut jo kolme vuotta käynnissä EU:n Euregenas -hanke. Siinä kehitetään kouluille ja myös medialle työkaluja lasten ja nuorten itsetuhoisuuden ennaltaehkäisyyn. "Lähtökohtana on ajatus terveestä koulusta, joka edistää hyvää mielenterveyttä. Kiusaamiseen puututaan viipymättä ja riittävän tehokkaasti sekä jokaisen oppilaan itsetuntoa tuetaan. Lisäksi harjoitellaan arjen vastoinkäymisistä selviytymistä", kertoo erikoissuunnittelija Nina Tamminen Euregenas-projektista.

Lapsen ahdistuneisuuteen, aggressiivisuuteen, vetäytymiseen ja itsetuhoisiin tekoihin ja puheisiin pitää puuttua antaen tukea ja turvaa. Lapseen täytyy valaa uskoa, että ongelmista selvitään eivätkä aikuiset jätä häntä yksin. Ammattiapua kannattaa hakea mieluummin varhain kuin sitten, kun synkkyys ja huolet ovat kasvaneet suuriksi. Tärkeää on myös se, että vanhemmat huolehtivat omasta hyvinvoinnistaan, jotta heillä on voimavaroja olla lapsen tukena.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa, jonka jäsen olen, on käsitelty asioita monesti, eri näkökulmista. Iso haaste on rahan, resurssien puute. Lasten ja nuorten asioista leikataan jatkuvasti, liikaa. Vähennetään kouluavustajia/niitä ei ole riittävästi, lakkautetaan pieniä kouluja, suurennetaan luokkakokoja, välituntivalvonta on riittämätöntä, kameroita ei ole riittävästi (olen sitä mieltä, että kamerat ovat halpa vakuutus siihen, että kiusaamista voitaisiin estää/vähentää, paikkoja turmella vähemmän yms. turvallisuus paranisi, jos niitä lisättäisiin), vanhemmat eivät riittävästi ole mukana tekemässä yhteistyötä opetushenkilökunnan kanssa, lapset laitetaan liian varhain vastaamaan itse omista asioistaan, kasvatusvastuuta on siirretty kouluihin, opettajilla on kädet täynnä varsinaista työtä sen lisäksi, että haasteet oppilasaineksessa ovat kuitenkin kasvaneet, koululääkäreitä, kuraattoreita ja muuta apua tarjoavia tahoja on riittämätön määrä, on opettajia, jotka eivät puutu, on kouluja, jotka eivät tunnista ongelmia, ei puututa heti ja isosti, ei osata, ei uskalleta, ei tiedetä, kuka auttaisi, uskoisi, välittäisi…lista on pitkä.

Osa ongelmista toki alkaa jo varhaisessa lapsuudessa. Tästä hyvä (ei hyvä) esimerkki, joka nousi julkisuuteen vauhdilla somessa: 6-vuotiasta ei kutsuttu synttäreille. Esimerkki siitä, missä vaiheessa alkaa haasteet, tarhassa, ala-asteella, yläasteella…ja saattavat jatkua koko kouluajan. Jatkua opiskelupaikassa. Entä työpaikoilla?

Keinoja on: edelläkin lueteltu muutamia, mutta sitten erittäin hyviksi havaittuja ja tunnettuja sekä toimivia malleja, kuten Kiva Koulu –malli. Myös monet yhdistykset, vapaaehtoistahot, järjestöt ja muut auttavat, kun vain osataan ja uskalletaan ottaa heti yhteyttä, pyytää apua.

Koulukiusaaminen on aina vakava ongelma. Kiusaaminen ei koskaan ole uhrin syy!

Otetaan asia tosissaan, uskalletaan puuttua, välitetään!

 

Nina From

 

Lähteet ja infolinkit/tahot:

hs.fi, terve.fi, wikipedia.fi

http://www.kivakoulu.fi/kiusaamisen_muodot

http://www.helsinkimissio.fi/?sid=294

www.mll.fi

http://yle.fi/uutiset/koulukiusaaminen_on_rikos/5680057

Kiusattujen Tuki ry

motoristit koulukiusaamista vastaan –fb-ryhmä

koulukiusaamisen kasvot –fb-ryhmä

kiusaamisesta on monta ryhmää mm. facebookissa: kannattaa katsoa ja liittyä

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

12Suosittele

12 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (55 kommenttia)

Käyttäjän TuomoGren kuva
Tuomo Gren

Itsemurhaa yrittäneenä pidän tätä viestiä hyvin tyypillisenä normaalin ihmisen reaktiona. Tosin samalla siinä paistaa sellainen ulkopuolisuus että huvittaa.

Keitä minä pidin pahimpina? En suinkaan niitä muutamia jotka tekivät pahaa ja olivat aktiivisia toimijoita. Sen sijaan koko jutun ytimessä oli yleisö. Se joka katsoi eikä tehnyt mitään. Heidän silmissään aktiivinen paha saa valtaa kun näyttää ihmisille konkreettisesti mitä voi tehdä eikä hänelle tapahdu mitään. Se porukka joka vuosia myöhemmin tuli itkemään siitä että heistä tuntui pahalta katsoa asioita.

Heillä ei ole varaa olla pahoillaan ja itkeä. He olivat väärällä puolella piiriä. Suhtaudun heihin huvittuneisuudella. Samoin kuin ympäripyöreille "suru on suuri" -puheille. Joko suru ei ole aitoa tai sitten ei oikein ole käsitystä mitä se suru oikeastaan on. Sitten kun yrittää itse, siinä vaiheessa alkaa olemaan jonkinlainen tieto asiasta. Sinulla. Perusoletuksena on että sinulla ei ole hajuakaan.

Olet hyväntahtoinen eettisyyteen pyrkivä ihminen. Valitettavasti elämme tosimaailmassa, jossa tämä ei paina juuri mitään.

Käyttäjän TuomoGren kuva
Tuomo Gren

Tietääkseni suurimmassa osassa kouluja kiusaaminen on ollut kiellettyä jo kauan. Se on myös laitonta. Joten siihen on "nollatoleranssi". Ongelma on muualla. Jos se olisi tuossa ongelma olisi jo ratkaistu. Kiusaajiin tarttuminen arvopuheessa on sitä mitä arvopuhe yleensäkin. Eli jotain joka ei ole aktiivista asioiden muuttamista. Ihmiset vain teeskentelevät itselleen toisin. Tulee hyvä mieli vastustaa kiusaajia. Montako nyrkiniskua tämä lause pysäyttää? Ei yhtään.

Koulukiusaamista tehdään koska sitä voidaan. Koska kukaan ei kykene palkkaamaan sellaista määrää vartijoita jotka tekevät sellaisen määrän yksityiselämään puuttumista että kiusaaminen saataisiin nolliin. Tai edes vähiin.

Nähdäkseni asian voisi korjata lakiehdotuskella jossa sivustakatsominen tehtäisiin laittomaksi. Eli sille annettaisiin nollatoleranssi. Että jos voidaan todistaa että näki kiusaamista ja että ei mennyt väliin niin välittömästi 10 000 euron sakko. Ja jos vanhemmilla isot tulot niin enemmän. Osa valtiolle, osa kiusaamisen uhrille. Kas siinä on ajatus jonka toivoisin yleistyvän. Voisi nimittäin olla niin että kiusaamista "huomattaisiin" enemmän.

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen

Nollatoleranssi tarkoittaa ymmärtääkseni sitä, että jotakin toimintaa ei katsella yhtään. Jos kuitenkin toiminta vaan jatkuu ja jatkuu, niin kyseessä ei ole nollatoleranssi.

Perimmäinen ongelma minusta kaiken takana on se, että mikään ei tarkoita mitään.

Jos kiusaaminen halutaan lopettaa ja se on korkeimmalla prioriteetillä, se ihan takuuvarmasti loppuu; Kaikki muu on toissijaista ja päämäärä pyhittää keinot. Jos sosiaalinen ympäristö on sairas, sen voi purkaa ja rakentaa uusiksi. Ryhmäkokoja voi pienentää, kiusaajia eristää jne. Keinoja on vaikka kuinka paljon. Vain tahto puuttuu.

Sen tilalla on aikomuksia.

Kiusaamisen lopettaminen ei ole kovin korkealla prioriteetilla.

Ehdotuksesi sivustaseuraajien rankaisemisesta on erittäin hyvä. Kyseessä on yksiselitteisesti väkivalta ja väkivallan katsominen sivusta on ymmärtääkseni heitteillejättöä. Kiusaajaan ei kohdistu mitään sosiaalisia paineita olla kiusaamatta.

Käyttäjän PiiaCollan kuva
Piia Collan

Tuomo Gren, erittäin hyvät kommentit, juuri näin.

Sivustakatsominen on kannustusta kiusaamiseen, vastuu on jokaisella tilanteessa olevalla, kaikissa asioissa!

Samat tunnelmat on kiusaamisesta kuin sinulla, parhaiten muistan ne, jotka eivät tilanteessa tehneet mitään. Se välinpitämättömyys ja hiljainen kannustus ja hyväksyntä sattuivat ja sattuvat edelleen eniten.

Nimenomaan tätä yhteistä vastuuta, juuri siinä tilanteessa jossa sinä parhaillaan olet, peräänkuulutan. Vastuu tilanteesta on jokaisella tilanteessa olevalla ja siitä tietävällä.

Esa Niemi

Kiitos hyvästä ja tärkeästä aiheesta.

Sydän tuntui raskaalta kun kuulin Munkkiniemestä kadulta löytyneestä loukkaantuneesta alaikäisestä lapsesta ja pohdi kuinka syvä ahdinko hänellä täytyi olla. Olen syvästi järkyttynyt, että kyse oli näin pienestä lapsesta ja kuinka hän on kantanut yksin tuota surua sisällään. Lapset osaavat salata asioita ja meidän aikuisten tulee osoittaa ettei kiusaamista sallita missään muodossa.

Kouluissa tulisi olla matalan kynnyksen palveluita ja etenkin nuorisotyöntekijä, jolle on helppo puhua. Kiusaajia kohtaan tulee olla myös konkreettisia keinoja eikä vain siten, että uhri joutuu muuttamaan toiseen kouluun tai päätyä tälläiseen ratkaisuun.

Tilanne on vanhemmille mitä kauhein ja syvä osaanottoni. Toivotan heille myös voimia hetkellä, jolloin niitä kaikkein vähiten on ja tilannetta, jota kenenkään vanhemman ei pitäisi koskaan joutua kokemaan.

Kiusaamiselle nollatoleranssi!

Käyttäjän JukkaSalakari kuva
Jukka Salakari

Mitäs tämä nyt on?

Itse kerroit että kun lapseni on maahanmuuttaja, hänen täytyy vain NAURAA kaikelle kiusaamiselle ja erottamiselle ystävistään.

"Ei lapselle mitään traumoja kiusaamisesta jää" oli kommenttisi.

Eiköhän kyse ole tässäkin siitä että maahanmuuttajalapsia saa kiusata mielin määrin, mutta jos he kuuluvat "puhtaaseen suomalaiseen rotuun", on tilanne aivan toinen.

Hassu kommentti nollatoleranssista, kun olet itse siihen yllyttämässä.

Esa Niemi

???

Jukka, laitat sanoja suuhun ja siteerauksesi on väärennös. Ole hyvä ja laita kohta missä olisin näin väittänyt tai olet anteeksipyynnön velkaa. Se, että jäät jossain debaatissa jalkoihin ei ole minun syyni ja turha näitä on yrittää kostaa väärentämällä sanomisiani. Jatkuessaan ilmoitan näitä ylläpidolle jatkotoimenpiteitä varten.

Kerroit eräässä keskustelussa lapsesi opettajan kertoneen luokassa yleisesti tunnetun seikan ettei keskiverto amerikkalainen koululainen tunne maantietoa kovin hyvin. Keskustelimme siitä oliko tämä vain yleisen seikan toteaminen vai peräti kiusaamista etkä pitänyt sitä itse sen kummempana juttuna. Onko mielialasi taas muuttunut toiseen suuntaan vai mistä on kyse, sitä ei kirjoituksesi kerro.

Kiusaaminen on vakava asia ja minä olisin isänä ottanut yhteyttä kouluun ja kysynyt mitä opettaja kommentillaan tarkoitti sekä kertonut, että sinä ja/tai tyttäresi koki tämän kiusaamiseksi. Kertomasi mukaan et nähnyt aihetta ottaa asiaa esille opettajan kanssa.

Kirjoituksissasi loukkaannuit mm. USA:n saamasta kritiikistä terveydenhuollon tilasta tai jenkki-sanan käytöstä, vaikka et osannut kertoa mikä näissä olisi loukkaamista.

Heli Hämäläinen

Jos puutut vanhempana lapsesi kiusaamiseen koulussa tulet arvostelleeksi opettajaa ja rehtoria. Leimaudut valittajaksi ja hyvässä lykyssä ongelmaperheeksi ja saat kimppuusi lastensuojeluviranomaiset.

Siksi on usein helpompaa syyllistää uhria.

Käyttäjän NinaFrom kuva
Nina From

Kiitos kommenteista.

On totta, että sivustaseuraajia on suurin osa. Pelko lienee suurin syy siihen, ettei puututa. Lapsilla. Aikuisilla joko välinpitämättömyys tai ymmärryksen ja osaamisen puute. Varmasti myös pelko.

Olen vaan niin kovin surullinen. Nämä tapaukset, jotka julki tulevat, pysäyttävät edes osan ihmisistä. Ne "näkymättömät", niin monet, jäävät täysin huomiotta.

Tutkimustulokset kertovat karua totuutta, jota kukaan ei pysty kiistämään. Toisaalta, mitä enemmän lasketaan määriä sitä ja tätä, sitä useammin syntyy "massa", jota on vaikeampi käsitellä, inhimillisyys katoaa. Yksilö hukkuu.

Kuitenkin kyse on yksilöstä, aina.

Käyttäjän TuomoGren kuva
Tuomo Gren

Niin. Minulla on jäänyt katkeruutta siitä että miten asiat hoidettiin. Monesti jäätiin koulun jälkeen "keskustelemaan". Eli sain jälki-istuntoon verrattavaa toimintaa jossa oli pakko viettää aikaa sen kiusaajan kanssa. Kotiin päästiin kun annoin anteeksi, ei aiemmin. Hurskaat kristilliset arvot kannustivat sopuun, vähän väkisin.

Mutta mitäpä sitä voi tehdä, opettajapolo. Ilman että tekee rikoksen.

Muutoin on kyllä sellainen fiilis että kiusaajat elää maailmassa jossa muiden "rangaistus" ei oikein pelota. Koomikko George Carlinia mukaillen voisi sanoa jotain sen kaltaista että jengiläisiä uhataan vankilalla ja kuolemantuomiolla. Näiden arjessa on tuliaseilla taistelua ja väkivaltaa niin että eivät nämä pelkää kuolemaa. Sen sijaan hän maiskutti ajatuksella siitä että kuolemanrangaistus kohdistettaisiin rikollisiin jotka kuolemista pelkäävät. Kuten huumerahoja peseviin lakimiehiin.

Petteri Hiienkoski

Kiitos tärkeän aiheen esillä pitämisestä! Suuri(n) osa aikuisista, myös opettajista on sokeita koulukiusaamiselle. Aikuisen voi olla vaikea tunnistaa sitä, vaikka olisi ammatikseen lasten kanssa tekemisissä.

Avoin tappelu ja käsikähmä on helppo havaita, mutta se voi olla vain jäävuoren huippu. Välttämättä mitään fyysistä kontaktia ei edes tarvita.

Kiusaaminen on usein hienovaraista, ulkopuolisille näkymätöntä toisen dissaamista ja nolaamista muiden silmissä. Kun sitä jatketaan ja jatketaan, elämä käy väistämättä raskaaksi. Vaikeammin havaittavaksi kiusaamisen tekee se, että sitä voidaan harjoittaa hymyssä suin leikinteon ja huumorin varjolla. Niin usein tapahtuukin. Niinpä sen tunnistavat parhaiten juuri muut lapset, joille se on tarkoitettu varoitukseksi. Yleensä kysymys on ryhmän ulkopuolelle sulkemisesta.

Sitten on vielä sekin, että lapset ovat herkkyydeltään erilaisia, kokevat asioita eri tavalla ja suhtautuvat kokemuksiinsa eri tavalla. Herkemmät lapset ovat yleensä alttiimpia kiusatuksi joutumiselle kuin paksunahkaiset. Koulussa ja kotona olisi kiusaamisesta ja sen dynamiikasta hyvä puhua mahdollisimman paljon, jolloin lapsi on paremmin varustettu, kun havaitsee kiusaamista.

Pohjimmiltaan taustalla on vallankäyttö ja valtahierarkia ryhmän sisällä. Lapset osaavat olla toisilleen julmia määritellessään keskinäistä nokkimajärjestystä.

Kiusatun on vaikea pyytää apua, koska kiusaaminen on nakertanut itsetuntoa. Ajattelu saattaa kulkea sitä rataa, ettei apua pyydetä, koska sitä pyytämällä tulisi myöntäneeksi heikkoutensa, mikä taas saattaa entisestään heikentaa mahdollisuuksia päästä ulos huonosta asemastaan.

Kuten tunnettua, ryhmän muut jäsenet eivät uskalla puuttua kiusaamiseen, koska pelkäävät itse joutuvansa kiusatuksi. Itsesuojeluvaisto voi toimia niin että joukon mukana on helpompi itsekin osallistua kiusaamiseen.

Kiusaaja tietenkin kieltää kiusaavansa ketään ja vähättelee sitä. Hän taitaa yleensä olla luokan kingi, joka nauttii asemastaan muiden kateuden ja ihailun kohteena. Hänhän on vain oma itsensä vaikkei salli muiden olla sitä.

Valitettavasti se mikä lasten keskuudessa ilmenee koulukiusaamisena ilmenee aikuisten keskuudessa työpaikkakiusaamisena. Dynamiikka on molemmissa perusteiltaan samanlaista ja siihenkin puuttuminen vaikeaa.

Käyttäjän PiiaCollan kuva
Piia Collan

"Sitten on vielä sekin, että lapset ovat herkkyydeltään erilaisia, kokevat asioita eri tavalla ja suhtautuvat kokemuksiinsa eri tavalla. Herkemmät lapset ovat yleensä alttiimpia kiusatuksi joutumiselle kuin paksunahkaiset."

Juuri tämä ajatus on se syy, miksi osa aikuisista on täysin sokeita!

Kiusaamista on kaikki, joka loukkaa toista! Vastuu on aina ensisijaisesti sillä, joka loukkaa.

Aina kun otetaan herkkyys aspekti esille, annetaan hyväksyntää kiusaamiselle, "pitää vähän kestää ja olla paksunahkaisempi" Vaikka sitä ei tarkottaisi, sellaisen viestin se antaa.

Asian selvittäminen ja selittäminen on sitten hieman erilaista loukkaajalle, kiusaajalle, kiusatulle, tällaisessa tapauksessa, jossa on erilaisia luonteita ja sietokykyjä.

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

Tähän on johtanut varhainen puuttuminen,eli rouvakerholaisten ja poliitikoiden huoliseulonta.THL,opettajat,kuraattorit,sossut,psykologit,terveydenhoitajat jne.jne.on laitettu valvomaan yksinhuoltajien,eronneiden,erilaisten perheiden lapsia suurennuslasilla,vaikkei heillä tai heissä olisi mitään "erikoista".

KIVA-koulu projektit eivät siis johda mihinkään,niin kauan kun kiusatut ja valmiiksi leimatut lapset syyllistetään,heistä haetaan yleensä niitä syyllisiä,vaikka asiat ovat kuinka tahansa.Kouluissa eivät välituntia valvovat opettajat ehdi joka paikkaan,joten syylliset on kivempaa ja helpompaa napata sieltä jo merkityistä lapsista.Tällä tuetaan tietysti myös huostabisnestä,joten kiintiöt saadaan sinnekin täytettyä.Kuten kuntien ja kaupunkien velvollisuus monikansallisille konserneille onkin.

Vanhempien taustat myös vaikuttavat.Näistä hankkeista tuleekin usein silmälumetta,ja touhutaanpa nyt tässä rouvakerholaisten kesken kivoja juttuja.Yleensä mikään näiden asiantuntija ryhmien hankkeista ei ole toiminut.Kuten huomataan eerikasta,tosiasiat eivät merkitse mitään.Huomaa siitäkin että jo päiväkoti ikäiset hakkaavat toisiaan,kas vain,kun vanhemmat ovat asemassa,jota kumarretaan opettajien,sossujen jne.taholta:saa kiusattu lapsi syyt,ja perhe leimataan sossun asiakaskuntaan loppuiäkseen.

Systeemillä on taito kääntää ne sossujen ynm.huoliseulojien halveksimat köyhemmät perheet,ja duunareiden lapset syyllisiksi,sekä tietysti niiden "kilttien" perheiden.Eli tuttua politiikasta,kokoomus ja kumpp.jotka määräävät sossujenkin tahdin,syyllistävät työttömiä jne.Kokoomuksen ja vihreiden himoamissa 1000 oppilaan mammuttikouluissa saadaan lisää vastaavia tuloksia.Henkilökuntaa kuten opettajia,avustajia,sijaisia kun ei saa palkata.Sama systeemi kuin hallituksen 90 aloitetun perheiden lainmukaisten tukitoimien alasajon kohdalla.

Näitä on nähty omin silmin:poika kiusaa koulun pihalla keinuvia tyttöjä,kas,ei opettajaa missään,välitunti.Antaapa olla yksinhuoltajan(pien perheen) lapsi tulee omalta tunniltaan ulos ,kävelee odottavan isovanhemman ja toisen vanhempansa luo,iloisesti astellen,kun hyökkää opettaja jostakin ? niskaan ja raahaa lapsen kiusattujen tyttöjen eteen ja syytää suustaan samalla lasta kohtaan solvauksia,suorastaan.Vanhempi joutuu menemään väliin ja irrottamaan naisopettajan lapsen niskasta,nyt riittää.

Ylimielinen opettaja ei pyydä lapselta anteeksi,ei vanhemmalta,ei isovanhemmalta,päinvastoin ,ylimielisesti kääntyy pois ja jättää kiusaajan rauhaan,sen oikean,jonka tytöt osoittivat.Pienperheen lasta jota naisopettaja yritti syyllistää,potkittiin jalkapallolla kasvoihin(se sama poika joka kiusasi tyttöjä)niin että veri lensi:ei mitään ilmoitusta lapsen vanhemalle,asia tuli ilmi vasta kautta rantain,kun vanhempi ihmetteli mitä lapselle on tapahtunut todellisuudessa.Pienperheen lapsista tehdään myös usein silmätikku,joka opettajien avustuksella opettaa lapsetkin siihen,että sieltä löytyy syyllistettävä joka asiaan.

Näitä riittää,kuten pienperheen lapsi joka oli mustelmilla ynm.ja koulun henkilökunta ynm."asiantuntijat"alkoivat syyttää äitiä pahoinpitelystä,juoppoudesta jne.jne.Vainoaminen oli aloitettu jo päiväkotiajoista.Lapsen kiusaaminen sallittiin,ja sossut löivät vielä vettä myllyyn.Lapsi siis oli kiusattu ja sallitun tönimisen ynm.kohde.Että siinä sitä reaalimaailmaa ja ikävämpää todellisuutta.Näitä on nähty aivan riittävästi näiden vuosikymmenien saatossa.Kuten halveksiva kohtelu perheitä kohtaan joissa työttömyys on kohdannut vanhempaa/vanhempia.Silloin status putoaa sinne alimpaan kastiin,ja hallituksen oppien mukaisesti arvottoman ihmisen tasoon.

Tämä lähtee kyllä ihan sieltä kotoa asti,ja se julkisuudessa poliitikoiden ynm.liike elämän edustajien vaatima kuva siitä,että kiusaajat ovat viallisista perheistä,heidän mielestään viallisista,ovat siis: pienituloiset,työttömät,pienperheet,eronneet,uusperheet,erilaiset perheet(?)eri tavoin ajattelevat,poliittisesti eri tavoin ajattelevat jne.

Näillä seulojilla ja opettajilla ynm.on kuvitelma ettei kukaan näe mitään,ja sossut nojaavat omaan valtaansa ja pelotteisiinsa,uhkailuihinsa.Tämä ettei tasapuolisuus ole systeemin pohja,onkin se vika.Luokkayhteiskunta ei koskaan ole oikeuden asialla,eikä oikeudenmukaisuuden ja rehellisyyden.

Mitä tulee tuohon pelkoon,opettajien velvollisuus on valvoa mitä koulussa tapahtuu,niin välitunnilla kuin muutoinkin.Hallitus joka on karsinut kouluilta ja lapsilta ,nuorilta koko ajan ,on itse tarkoituksella aiheuttanut tämänkin tilanteen.1,4 miljardilla veronmaksajien rahaa tuetaan huostabisnestä,ja samaan aikaan on tarkoituksella karsittu peruspalveluihin ja lakisääteisiin oikeuksiin kuuluvat palvelut.

Käyttäjän hilkkalaronia kuva
Hilkka Laronia

Joku kamala kriittisyys ja arvostelu on tämän ajan joku huono juttu, on niin vaikea nuorten kelvata, voi voi!

Käyttäjän SariHalonen kuva
Sari Halonen

Kivakoulu on lässytysmenetelmä, joka ei toimi silloin, kun kiusaaminen jatkuu pitkään. Myöskin kiusaajien saamat rangaistukset ovat usein mitättömiä ja opettajat ovat haluttomia puuttumaan myös kiusaamiseen, etenkin jos kiusaaja on paremman perheen lapsi.

Valtakuntaan tulisi luoda yksi ainoa selkeä järjestelmä millä kiusaamiseen puututaan ja miten siitä rangaistaan. Alkuun varmaan kivakoulu on ok, mutta mitä pidemmälle kiusaamisessa mennään ja mitä pidemmälle se jatkuu, niin sitä kovemmiksi otteiden kiusaamista vastaan pitäisi muuttua, koulusta erottamiseen saakka. Jos kiusaamista on ilmennyt, niin sitä tulisi seurata "puolueettomin" keinoin, kysymällä esim. luokkakavereilta kuukausittain, että onko luokallasi kiusaamista? Kiusattu itse voi olla jo niin väsynyt omaan tilanteeseen, ettei jaksa enää edes kertoa kiusaamisestaan.

Yksikin kiusaamisen takia itsemurhan tehnyt on liikaa.

Käyttäjän PiiaCollan kuva
Piia Collan

Suututtaa, keskustellaan, ei oikeasti tilanteessa puututa.

Nuorten ja lasten viesti on aina minulle se, että aikuiset eivät oikeasti osaa puuttua, eivät tajua, eivät tiedä, eivät kuuntele ja syy siihen on se, että keskustelemme tästä keskenämme täällä, sen sijaan, että sitten kun tilanne on päällä ja tilanteessa ollaan, laitetaan simmut kiinni ja ajatellaan, että lapset siinä sanailee.

Jos kuuntelee, pysähtyy ja ottaa todesta lapsen ja nuoren, tasavertaisena ihmisenä ja yksilönä. Nuori ja lapsi kertoo kyllä. Se ei ole laskeutumista heidän tasolleen vaan kunnia olla heidän maailmassaan. Aikuinen voi olla samaan aikaan aikuinen ja rinnalla kulkija, oppipoika.

Ei täällä tällä tasolla keskustelu mitään auta, pitäisi keskustella ihan toisella tasolla ja ottaa selvää nuorten ja lasten maailmasta. Mennä sinne uteliaana ja "oppilaana"

Tämän päivän aikuiset ovat järjestään aivan pihalla siitä, millaisessa maailmassa lapsemme elävät.

Itse olen koko elämäni opetellut kuuntelemaan lasta ja nuorta ja opettelen edelleen.

Juuri kirjoitin blogin "Nuoret ovat tyhmiä, ärsyttäviä ja vaikeita?" jossa yritän mm. avata ajatusta nuorten maailmaan menemisestä.

Menkää vapaaehtoistyöhön MLL Lasten ja Nuorten puhelimeen, Walkersiin, ihan mihin vaan ja puhukaa sitten vasta

Käyttäjän NinaTuomisaari kuva
Nina Tuomisaari

Juuri näin. Voivoi kiusattu, ja hyihyi kiusaaja -tyyppinen ylhäältä päin käyty keskustelu on ärsyttävää eikä johda mihinkään!!! Lapset/nuoret pitää kohdata. Antaa heille aikuisen arvostava läsnäolo. Syyllistämisen on loputtava. Ymmärrystä lisättävä.

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu

Minä kyllä osoitan syyttävällä sormella myös monia kiusaajalasten vanhempia. Monella aikuisella on ihmeellisen kylmä asenne, "kyllä sitä pitää leikkiä sen verran ymmärtää ja töni vaan kovempaa takaisin". Ei sen niin pidä mennä.

Jo kotoa käsin pitäisi opettaa lapsille hyvää käytöstä myös muita lapsia kohtaan ja siinä pitäisi vanhempien olla aina itse hyvänä esimerkkinä. Se miten itse kohtelet ja arvostat lastasi, on paras tae opettaa empaattista suhtautumista kaikkiin ihmissuhteisiin mitä elämässä vastaan vain tulee.

Pahin tapaus mitä itse olen kuullut, oli syöpähoidossa olleen pienen alakoululaisen tytön kertomus, miten häntä haukuttiin kun hän taas raskaiden hoitojen jälkeen palasi kouluun. Ilman tukkaa ja lähes luurangoksi laihtuneena... Mitä voi tästä ajatella? Kohtelevatko monet vanhemmat lapsiaan kotona niin kylmästi ja välinpitämättömästi, että kiusaaja kostaa kaikki osakseen saamat kolhut täysin ilman empatiaa eteenpäin omille koulukavereilleen.

Ilkka Salomaa

Jos/kun päiväkoti-ikäiset kiusaavat, vanhempien on syytä katsoa peiliin-onko lapsille annettu tarpeeksi aikaa, läheisyyttä. Varhaislapsuuden kuvio voi jatkua nuoruuteen ja aikuisuuteen. Mielestäni vastuu on vanhemmilla. Kysymys kuuluu: onko ongelma liian kovat vaatimukset työelämässä, mahdollisesti työttömyys. Päiväkotien ja koulujen henkilökunta kohtaa ongelmat, mutta väitän edelleen, että ensisijainen vastuu on vanhemmilla. Tämä on maamme sisäinen turvallisuusuhka, meidän kaikkien tulevaisuus on uhattuna...

Henry Nordström

Koulu/päiväkoti ei voi ulkoistaa omaa vastuutaan siitä, että jokaiselle lapselle on taattava turvallinen ja kiusaamisvapaa oppiympäristö. Riippumatta siitä, miten hyvin tai huonosti muiden lasten vanhemmat ovat oman kasvatusvastuunsa kantaneet.

Käyttäjän KrisHyry kuva
Kristiina Hyryläinen

Kaikki paha tapahtuu salassa, piilossa. On itsestään selvää, että mahdollisuus siihen on suurempi monisatalapsisissa kouluissa kuin pienissä kouluissa. Miksi koulujen kokoa jatkuvasti suurennetaan?

Minna Eerolainen

Onkohan minussa jotain vikaa mutta en tykännyt tästä kirjoituksesta yhtään, mielestäni sen olisi voinut jättää kirjoittamatta. En tiedä miksi eikä tässä ole edes kirjoittajan puoluekannasta kyse. Siinä on kuitenkin mielestäni jotain epähienoa ja sen kirjoittaminen ruokkii lähinnä tirkistelyn -ja kauhistelunhaluisten ihmisten tarpeita.

Käyttäjän PiiaCollan kuva
Piia Collan

Samantapainen olo heräsi täälläkin.

Käyttäjän reidka kuva
Samuli Riesto

Koulukiusaajat pois koulusta ensin määräajaksi sitten lopullisesti. Yksinkertaista.

Käyttäjän NinaTuomisaari kuva
Nina Tuomisaari

Kiusaajat ovat lapsia. Heidän käytökseensä on puututtava heti, mutta asiallisesti ja arvostavasti kertomalla, kertomalla ja kertomalla mitä on kiusaaminen ja mitä se aiheuttaa. Usein kiusaaja ei edes tunnista käytöstään kiusaamiseksi, pitää sitä itse rajuna hauskanpitona. Kiusaaja tarvitsee muiden huomiota, ja hänelle pitää antaa tilaisuus sen saamiseen terveellä tavalla.
Pelastetaan kiusatut ja autetaan kiusaajia.

Helena Viitanen

Kiusaaja voi olla myös opettaja!

Käyttäjän PiiaCollan kuva
Piia Collan

Tässä ketjussakin taas kovasti heitellään vastuuta sinne ja tänne. Se on kaikilla! Vastuunkanto ei löydy muuten kuin peiliin katsomalla. Ihan turhaa keskustelua ja asia jää jalkoihin, kun "aikuiset keskustelee" ja loppujen lopuksi kukaan ei ole valmis oikeasti puuttumaan ja ottamaan sitä vastuuta. Arjessa, 24/7 Eihän se helppoa ole, mutta mahdollista jos normaalia ajattelukykyä ja tahtoa on.

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu

Minusta on parempi, että edes aikuiset keskustelee kuin se , että vaietaan asiat täysin kuoliaaksi.. Jos edes pienikin empatian siemen lähtee joillakin kasvamaan, niin silloin keskustelut ja kirjoitukset eivät ole olleet turhia. Mikä sitten auttaisi ylipäätään tiedostamaan asia, jollei juuri julkisuus.? Vastuu näistä pienemmistä uhreista on meidän kaikkien, mutta jos vaaditaan vaikenemista, niin kuka niistä sitten edes tietää - kaikilla ei ole edes pieniä lapsia.

Käyttäjän PiiaCollan kuva
Piia Collan

Tarkoitin omalla "aikuiset keskustelee" kommentillani tasoa täällä, vastuun sysäilyjä jne. Tottakai keskustelua pitää olla, itseäni turhauttaa se, että vuodesta toiseen tuntuu siltä, että ne puhuvat jotka eivät tiedä ja ne tekevät jotka tietävät. Nämä kaksi ryhmää eivät kohtaa, jolloin tässä koko koulukiusaamisessa aitoa muutosta ei synny. Täällähän minäkin yritän ajatuksiani tuoda julki, eipä tässä auta kirvestä heittää kaivoon vaikka tuntuu siltä, että nimenomaan arjen taitajia ei tässäkään asiassa kuunnella.

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen

Olen itse joutunut yli seitsemän ja puoli vuotta kestäneen nettikiusaamisen uhriksi, eräällä internetin anonyymilla keskustelupalstalla. Tällä palstalla on siis saanut esittää minusta lähes kahdeksan vuoden aikana melkein kaikki olemassaolevat mahdolliset valheet, tänäänkin on palstalle tullut kaksi minua koskevaa viestiä. Tätä toimintaa on tehty jokaisena päivänä kaikki juhlapyhät mukaanlukien, harvoja poikkeuksia lukuunottamatta!

Olen vuosien varrella tehnyt kaikki mahdolliset ilmoitukset maamme viranomaisille ja pyytänyt apua jokaikisestä paikasta mistä vain voi apua pyytää asian lopettamiseksi. Mutta mikään ei ole lopettanut tätä toimintaa, vaikka tosiaankin kyseessä on erittäin pitkäaikainen toiminta ja olen tehnyt kaikki mahdolliset ja mahdottomatkin keinot tämän kiusaamisen ja vainoamisen lopettamiseksi!

Kaikki lait ovat olemassa joiden perusteella tähän voitaisiin puuttua, mutta koska lait eivät ole tehty kuin eliitin suojaksi, ei tavalliseen ihmiseen osuvaa kiusaamista ole viranomaistemme toimista lopetettu. Olen tällekin palstalle useaan viestiketjuun jotka koskevat kiusaamista kirjoittanut asiasta, mutta edes se ei ole saanut viranomaisiamme lopettamaan tätä toimintaa! Joten vaikka maassamme olisi lait kunnossa ja viranomaistenkin määrä ylittää kaiken kohtuuden, he eivät vain halua tehdä työtään asianmukaisesti!

Elämme siis täysin viranomaisten mielivallan alaisina, ilman minkäänlaisia oikeuksia!

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Anteeksi jo ennakkoon,mutta tuli pakottava tarve kuitenkin kysyä,kun kerran itse kärsit kiusaamisesta,niin miksi lähdet itse ottamaan osaa kiusaamiseen..esim. tämä taannoinen taideteos vasemmistolaisista poliitikoista ?

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen

Asia josta kerroin ei koske mitenkään asiaa jonka otit esille. Vasemmistolaisista poliitikoista tekemäni taideteos on poliittinen kannanotto -Vapaan demokratian puolesta- ja olen tehnyt sen omalla nimelläni julkisesti, enkä näin koe mitään yhtymäkohtia nimimerkkien suojasta tehdyllä pitkäaikaisella vainolla ja kiusaamisella, poliittisen kannanoton kanssa!

Sehän on avoin vastaisku juuri pimeässä nimettömänä tehtyjä väkivaltaisia terroriskuja vastaan, joilla pyritään väkivaltaisin keinoin estämään vapaat poliittiset mielipiteet!

Olisin mielelläni kuullut sinulta asianmukaiset perusteet kiusaamisväitteelle, tästä poliittisesta kannanotosta taiteen avulla? Koska teoksethan ovat juuri tällaista selän takana tehtyä kiusaamista vastaan tehtyjä!

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino Vastaus kommenttiin #35

Ei se koskekkaan..paitsi kiusaamisen osalta.

Poliittiseen peliin mahtuu kaikenlaista,poliittinen kannanottokin voi olla kiusaamista,vaikka se kuinka puettaisiin vapaan demokratian kaapuun,kai sentään sen ymmärrät? Se kiusaaminenhan on siitä vastaanottavasta tahosta kiinni,kai sentään senkin ymmärrät? Huomasithan kuinka moni näet kirjoitti,että kiusaaja ei välttämättä edes huomaa kiusaavansa.

En ole tässä mitenkään kertomassa sensurointia tai kieltämässä sellaisia vaan kertomassa miten on melko erikoista harmitella kiusaamisesta,kun itse kuitenkin sortuu siihen samaan.Enkä ole muuten myöskään syyttämässä sinua kiusaamisesta vaan otin asian tarkasteluun. Oliko sinulla jotain näyttöä vasemmiston syyllisyydestä noihin väkivaltaisiin terrori-iskuihin vai onko se peruslähtökohta/ennakkoasenne kuten yleensä kiusaajilla on kohteistaan?

Vapaassa demokratiassa sinun ei tarvitse välttämättä pätkääkään kertoa toisesta mitään vaan tuoda _oman itsesi_ tai _puolueesi vaihtoehdon_ esille.

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen Vastaus kommenttiin #37

Kommenttisi on niin sekava ettei siitä meinaa saada selvää! Ensin jatkat selvästi kiusaamisväitteitäsi ja heti perään kerrot ettet olekaan syyttämässä minua kiusaamisesta. Sitten peräät näyttöjä vasemmiston osallisuudesta väkivaltaisiin terrori-iskuihin, vaikka vasemmistoanarkistit itse ovat ottaneet julkisen vastuun iskuista!

Otan taiteellani kantaa hyvin monenlaisiin asioihin, tässä seuraavassa esimerkkejä!

http://taiteilija.suntuubi.com/?cat=5&img=36

http://taiteilija.suntuubi.com/?cat=5&img=30

http://taiteilija.suntuubi.com/?cat=5&img=33

http://taiteilija.suntuubi.com/?cat=5&img=53

http://taiteilija.suntuubi.com/?cat=5&img=32

http://taiteilija.suntuubi.com/?cat=5&img=55

http://taiteilija.suntuubi.com/?cat=5&img=31

http://taiteilija.suntuubi.com/?cat=5&img=54

http://taiteilija.suntuubi.com/?cat=5&img=46

Taiteeseen nyt vain kuuluu kantaaottavuus ja hyvin erikoinen tulkinta on sinun kiusaamistulkintasi, joka ei tietenkään mitenkään pidä paikkaansa ja joka on otettu esille aivan muiden vielä selviämättä jääneiden motiiiviesi vuoksi!

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino Vastaus kommenttiin #38

Minulle henkilökohtaisesti on aivan sama kuinka paljon ihmiset toisiaan sättii tässä maassa.

Otin asiasi tarkasteluun,koska kerroit sinua kiusaavan jonkun..kerroin myös samalla,että olet saattanut kiusata jotakin taideteoksillasi ja se riippuu täysin siitä tunteeko se taideteoksesi kohde sen kiusaamiseksi.

Kysyin siksi tästä terrorismiväitteestä,että onko sinulla näyttöä sen tekijästä..lähinnä onko se Koivulaakson tai Anderssonin tekemää,koska ohjasit kannanottosi heihin. Vasemmistoanarkistit ei ole sama kuin vasemmistonuoret ja vasemmistonuoret eivät ole sama kuin Koivulaakso ja Andersson..mikäli ajattelet toisin,niin voimme tietty yhdistellä muiden puolueiden suhteen asioita myöskin sitten ja se tietty olisi ällistyttävän älykästä.

Taiteeseen kuuluu myöskin kantaaottavuus ja samalla siihen tulee silloin kuulumaan siitä palautteen saaminen sen kaikissa muodoissa..eikö vain?

Minun motiivini alunperin oli tuoda esille kiusaamisen ongelma nyt tämän sinun tapauksesi kannalta. Pahoittelinkin sitä jo etukäteen.

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen Vastaus kommenttiin #42

Olen tehnyt poliittisesti kantaaottavan taideteossarjan -Vapaan demokratian puolesta- ja sinä esität kyyseessä olevan kiusaamisen. Olen pyytänyt sinua perustelemaan kiusaamisväitteesi, mutta tätä et ole kyennyt tekemään, joten väitteesi on hyvin epämääräinen eikä perustu tosiasioihin! Teossarjahan on tehty juuri anonyymina tehtyä väkivaltaista terroristihyökkäystä vastaan!

Minä taas olen joutunut anonyymipalstalla lähes kahdeksan vuotta kestäneen kiusaamisen ja vainoamisen kohteeksi, jota tehdään yleisesti useita kertoja päivässä, esittämällä vääriä ja valheellisia väitteitä minusta. Tänäänkin palstalle on tehty yksi minua koskeva vainoamis- ja kiusaamisviesti! Ja koska tällä palstalla kaikki alkoi siitä että eräs kateellinen taiteilija alkoi väittämään etten maalaa itse teoksiani, vaan teen ne tietokoneella, on kyse kateuden takia tehdystä hyvin pitkäaikaisesta vainoamisesta, kiusaamisesta ja perättömien väitteiden tekemisestä!

Mutta esitäppä nyt selvästi ne perusteet joilla väität poliittisesti kantaaottavan taideteossarjani -Vapaan demokratian puolesta- olevan kiusaamista!

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino Vastaus kommenttiin #44

Kirjoitan kolmannen kerran perusteluni miksi nostin tarkasteluun juuri sinun tapauksesi:

"kerroin myös samalla,että olet saattanut kiusata jotakin taideteoksillasi ja se riippuu täysin siitä tunteeko se taideteoksesi kohde sen kiusaamiseksi."

Mikäli tulee uudelleen sellainen olo etten perustellut,niin tässä vielä kertaalleen:

"kerroin myös samalla,että olet saattanut kiusata jotakin taideteoksillasi ja se riippuu täysin siitä tunteeko se taideteoksesi kohde sen kiusaamiseksi."

Jos huomaat,niin en suoranaisesti väitä mitään eli siihen kuvittelemaasi väitteeseen et saa perusteluja,koska en ole niin väittänytkään vaan kertonut sen olevan mahdollista.

" kiusaamisen ja vainoamisen kohteeksi, jota tehdään yleisesti useita kertoja päivässä, esittämällä vääriä ja valheellisia väitteitä minusta."

Ja sinä teit kantaaottavan taideteoksen mikä viittasi Danin ja Anderssonin syyllisyyteen toimiston ikkunoiden rikkomiseen missä voit esittää vääriä ja valheellisia viittauksia. Mihin siis otitkaan kantaa,paitsi vainoamiseen näitä kahta vasemmistoliiton edustajaa kohtaan?

Mikä ero mielestäsi tässä on..sekö,että sinun toiminta on taidetta ja toisten toiminta vain kiusaamista? Kysytään hieman lisää..oletko sitä mieltä,että kunhan teet taideteossarjaasi -vapaan demokratian puolesta,niin se tarkoittaa,että voit tehdä siinä mitä tahansa eikä se voi olla mitään muuta kuin viatonta taidetta?

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen Vastaus kommenttiin #47

Tulkitset teokseni väärin, kun esität että viittaan Andersonin tai Danin olevan syyllisiä Perussuomalaisten vaalitoimiston ikkunoiden rikkomiseen, koska missään kohtaa en viittaa tällaiseen. Viittaus on sinun päässäsi, siellä sisäpuolella!

Totuushan on se että vasemmistoanarkistit rikkoivat ikkunat ja kehuivatkin asialla eräällä nettipalstalla. Ja koska kyseessä olivat juuri vasemmistoanarkistit, oli aivan luonnollista nimetä väkivaltaisen terrori-iskun taiteellinen vastaisku teossarja -Vapaan demokratian puolesta- vasemmistoon viittaavien nimien mukaan!

Mitä taas tulee siihen mitä kaikkea tehdään taiteen varjolla, niin minä sentään en tapa eläimiä ja onanoi niiden päälle, kuten vasemmistotaiteilijoilla on ollut tapana tehdä! Ja kun asia on näin, pidän sinun toimintaasi erittäin lapsellisena turhan jankkaamisena! On toki hienoa miten voi nähdä roskan toisen silmässä ja olla näkemmättä vielä isompaa roskaa omassa silmässään!

Mutta toki minun taiteellinen kannanottoni on suurempi synti kuin vasemmistotaiteilijan eläimen kiduttaminen, tappaminen ja raadon päälle runkkaaminen, koska vasemmisto aatteena oikeampana toki oikeuttaa siihen!

Mutta kun tuo minun teossarjani -Vapaan demokratian puolesta- on niin äärettömän kova asia sinulle, kysyisin yhden kysymyksen mikä minulle tuli mieleen! Oletko yksi näistä ikkunoiden rikkojista?

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino Vastaus kommenttiin #48

"oli aivan luonnollista nimetä väkivaltaisen terrori-iskun taiteellinen vastaisku teossarja -Vapaan demokratian puolesta- vasemmistoon viittaavien nimien mukaan!"

Oliko tosiaan? Onko se luonnollista yleistää noin..nimittäin tämän osaa sitten muutkin ja se ei taida tuntua kenestäkään kovin mukavalta vai etkö osaa erotella anarkisteja ja poliittista vasemmistoliittoa toisistaan?

Kerrotko samalla mitä kaikkea voidaan luonnollisesti yhdistää sinuun..ai mutta kerroitkin jo.Sinä olet taiteilija ja vasemmmistolainen oli taiteilija eli luonnollisesti sinäkin siis tahtoisit tehdä taidetta tappamalla eläimiä ja onanoimalla niiden päälle.

"On toki hienoa miten voi nähdä roskan toisen silmässä ja olla näkemmättä vielä isompaa roskaa omassa silmässään!"

Kerrotko miten olen nyt kiusannut sinua,koska kiusaaminen on aiheena. Minä otin tarkasteluun sinun taiteellisen luomuksen,koska sekin voi kiusata jotakin..varsinkin,kun se on nimetty siihen liittymättömien ihmisten mukaan. Pahoittelinkin vielä etukäteen,koska en tahtonut loukata.

"Mitä taas tulee siihen mitä kaikkea tehdään taiteen varjolla, niin minä sentään en tapa eläimiä ja onanoi niiden päälle, kuten vasemmistotaiteilijoilla on ollut tapana tehdä!"

Täysin irrelevanttia erotella asiat sinuun ja muihin..kun kyse on yleisesti taiteesta ja siitä voiko sillä loukata/kiusata toista taiteen nimissä.

"Mutta toki minun taiteellinen kannanottoni on suurempi synti kuin vasemmistotaiteilijan eläimen kiduttaminen, tappaminen ja raadon päälle runkkaaminen, koska vasemmisto aatteena oikeampana toki oikeuttaa siihen!"

Ei sinun taiteessa mitään vikaa ollut,eikä siitä saanut edes syntiäkään...ja jälleen..oikeisto tai vasemmisto ei liity asiaan,kun aiheena on taide yleisesti ja voiko silä loukata/kiusata toista.

"Mutta kun tuo minun teossarjani -Vapaan demokratian puolesta- on niin äärettömän kova asia sinulle, kysyisin yhden kysymyksen mikä minulle tuli mieleen! Oletko yksi näistä ikkunoiden rikkojista?"

En ole itseasiassa ottanut kantaa sinun taiteesi laatuun kertaakaan joten turhaan siellä piehtaroit ja kirjoitin jo kertaalleen,että henkilökohtaisesti minulle on aivan yhdentekevää kuinka paljon sätitte toisianne. Nyt voin ilmoittaa,että sinun taiteesikin on minulle aivan yhdentekevää...

Joko nyt voidaan keskustella siitä,että voiko taiteen nimissä kiusata/loukata toista vai tahdotko vielä piehtaroida jonkin täysin irrelevantin asian kanssa?

Minun vastaukseni oli,että taiteen nimissä voidaan kiusata/loukata toista.

Jos et kykene keskustelemaan edes yleisellä tasolla asiata,niin älä nyt ihmeessä ainakaan enään kirjoita mitään tähän vastaukseksi.

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen Vastaus kommenttiin #49

Viestisi on taas niin sekava ettei siihen olisi tarvetta vastata, mutta vastaanpa kuitenkin ja vain yhdellä kysymyksellä! Miksi sinä täysin ulkopuolisena yrität esittää teossarjan -Vapaan demokratian puolesta- jonkinlaisena kiusaamisena? Kun edes teossarjan oletettavat kohteet eivät ole päätyneet samaan johtopäätökseen!

Minulle valitettavasti tulee ensimmäisenä mieleen, että olet jotenkin osallinen teossarjan syntyyn, ehkäpä juuri ikkunanrikkojana ja huom! En väitä sinua ikkunoiden rikkojaksi, esitän vain mitä minulle tulee mieleen!

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino Vastaus kommenttiin #50

Unohda nyt hittolainen se teossarjasi,kun kyse oli sinun tuntemuksista tulla kiusatuksi ja siitä,että kiusaako (nyt sattumalta sinun tekemäsi) taide jotakin. Tässä keskustelussa on kyse kiusaamisesta eikä niinkään sinun taiteestasi.

Oletko vai etkö ole sitä mieltä,että taiteella voi kiusata?

"Minulle valitettavasti tulee ensimmäisenä mieleen, että olet jotenkin osallinen teossarjan syntyyn, ehkäpä juuri ikkunanrikkojana ja huom! En väitä sinua ikkunoiden rikkojaksi, esitän vain mitä minulle tulee mieleen!"

Tiedätkö yhtään kuinka typerää tätä nassutusta on lukea,kun olet keksinyt jonkun fiksaation,että minä olisin rikkonut jotain perhanan ikkunoita,koska otin tarkasteluun kiusaamisen kannalta sinun taiteesi.

Minäkin olen vain esittänyt mitä minulle tulee mieleen,mutta siitä pillastuneena olet esittänyt jos jonkinlaista teoriaa lasien rikkomisesta..vaikka kyse oli vain ja ainoastaan kiusaamisesta taiteella.

Kysyn uudestaan..oletko vai etkö ole sitä mieltä,että taiteella voi kiusata?

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen Vastaus kommenttiin #51

Taiteen varjolla voi tehdä huomattavasti pahempiakin asioita kuin kiusata, sen meille on näyttänyt eräs vasemmistotaiteilija. Hän kidutti ja tappoi kissan taiteen varjolla ja onanoi vielä eritteensä kuolleen kissan päälle! Joten kysymyksesi ei ole relevantti!

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino Vastaus kommenttiin #52

Eli siis tämä koko blogin aihe kiusaamisesta olikin vain mielestäsi vitsi.

Hienoa toimintaa.

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen Vastaus kommenttiin #53

Sinä sanoit tuon en minä, älä yritä laittaa sanoja suuhuni!

Kiusaaminen on mielestäni suuri ongelma maassamme ja blogikirjoitus asiasta erittäin tärkeä. Mutta se ei tarkoita että minun tekemäni kantaaottava taideteossarja -Vapaan demokratian puolesta- täyttäisi millään lailla kiusaamisen tunnusmerkit, etkä sinäkään ole sellaisia tunnusmerkkejä kyennyt ottamaan esille!

Koko keskustelu kanssasi on sinun puoleltasi hyvin sekavaa ja jää minulle tarkoitusta vaille, esität yhtä ja seuraavassa lauseessa kumoatkin esittämäsi asiat.

Sinun mielestäsi on siis okei, se että vasemmistotaiteilija voi kiduttaa eläintä ja tappaa sen, sekä runkata eritteensä tapetun eläimen päälle, mutta se taas ei ole okei, että minä taiteilijana olen tehnyt teossarjan -Vapaan demokratian puolesta- ja nimennyt sarjaan kuuluvat teokset hyvästä syystä vasemmistoon viittaavilla nimillä!

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu Vastaus kommenttiin #38

En tiennytkään, että olet noin taitava taiteilija Markku Laitinen. Kiitos linkeistä, katsoin ne suurella mielenkiinnolla.

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen Vastaus kommenttiin #45

Kaija Kelhu, kiitän ja kumarran kehujesi saattelemana ja vielä kerran iso kiitos!

Käyttäjän NinaFrom kuva
Nina From

Omasta kokemuksestani voin sanoa, että omien, jo täysi-ikäisten lasteni kohdalla kiusaamisasiaan liittyen, olen istunut tarhan järjestämissä vanhempainilloissa heti tarha-ajan alettua, koulujen vaihtojen yhteydessä heti luokan kokoontuessa ensimmäistä kertaa ja joka kerta kysynyt, miten tässä ryhmässä/luokassa/tarhassa/koulussa suhtaudutaan kiusaamiseen? Miten puututaan, jos sitä havaitaan ja millä keinoilla. Olen aina ollut ainoa kysyjä. Joskus minua on katsottu kummasti, joskus ymmärtäen asian vakavuuden, josta tietoa halusin, julkisesti.

On oletettavaa, että juuri lapsille kerrottaisiin siitä, mitä kiusatulle oikeasti voi aiheutua ... Lapset eivät voi tietää ja ymmärtää, jos aikuiset eivät selvitä asioita.

Nykynuoria ahdistaa ympärillä vellovat negatiiviset asiat varmasti enemmän kuin ennen, kun itsekin oli nuori. Somessa ja viestimissä jaetaan todella ikäviä asioita, jatkuvasti, paljon ja eri puolilta maailmaa.

Ahdistus tulee aikuisillekin.

Käyttäjän terhikoulumies kuva
Terhi Koulumies

Anteeksi nyt Nina, mutta kannattaisiko poistaa kirjoituksesi netistä. Ei ole asiallista politikoida tällaisella asialla, se koskettaa montaa ihmistä oikeasti. Myöskään yksityiskohtia murhenäytelmän syystä tai mitään kirjoittamaasi arvailua ei ole tiedotettu totena. Kunnioitetaan sitä perheen tahtona.

Käyttäjän PiiaCollan kuva
Piia Collan

Samoja tuntoja täällä. Keskusteluketju on kyllä hyvä, mutta ap teksti uteliaisuutta herättävänä otsikkonaan ei ole hienotunteista ja asiallista. Asian olisi voinut ottaa esille ilman "Iltalehti headlinea" Tuohon asiaan ei myöskään ole juuri keskusteluketjussa kommentoitu joka kertonee järjen äänestä.

Käyttäjän VilleHurmalainen kuva
Ville Hurmalainen

Tuttavan tytärtä kiusattiin, koska hän oli kasvanut pidemmäksi kuin yksikään luokan muista oppilaista. Tuttava sanoi, että hakkaa kiusaajat hiljaiseksi ja opetti tytölle pari otetta. Ongelma ratkesi heti maanantaina. Viikon päästä pahimmat kiusaaja olivat niin hyvää kaveria, että pyysivät tyttöä rökittämään paria yläluokan pukaria.

Koko ikäni olen miettinyt, miten helpommalla olisi päässyt, kun olisi opetellut tappelemaan ja puolustanut itseään. Neuvottelut ja muut ovat pötyä, kun vastassa typeryksiä.

Kati Johanna

Kiusaaminen on yhteiskunnallinen ilmiö.Sitä tapahtuu tarhassa,-koulussa,-työpaikalla.Miksi,koska se osittain on ihmisen ilkeyttä,genettisyyttä,toimintatapoja joita ei ole jostain syystä kitketty kotona ja muiden "kasvattajien toimesta".

Hylkääminen,eristäminen ovat yksi pahimmista emotionaalista ja identtiteettiin vaikuttavia tekijöitä jopa niin että ne saattavat johtaa kuolemaan.
Myös yhteiskunta on vastuussa pienen ihmisen elämssä.Köyhyys,-köyhät perheen,eriarvoisuus ja sen kasvaminen,sekä yhteiskuntaluokat.

Itse aikanaan yksinhuoltajana koetin ostaa lapsilleni trendikkään kännykän.Urheiluvälineet ostivat pojan kaverin vanhemmat.Ja lisäksi suhteelisen toimeentulon.Kyllä siinä omat tarpeet pistin täysin hyllylle ja lapsen edelle.

Muuttaessamme toiselle paikkakunnalle kiusaaminen alkoi,häntä haukuttiin trendipelleksi ja kun ei kuulunut pohojalaisiin niin turpiin tuli kun poikaa opetettiin tavoille,kunnes ammattiauttajat astuivat kuvaan ja lähtö takaisin entiselle paikkakunnalle.Säästyttiin pahemmilta traumoilta,mutta poika sanoi kerran ,äiti mä olen tosi masentunut,nyt mä ymmärrän miksi joku haluaa kuolla,se pysäytti.Ei minua auttaneet koulun kuraattorit eivät opettajat ym.Vaan minä itse autoin poikaani ja lähdin.Kyllä kiusaaminen on monen asian summa eikä sille ole yksiselitteistä vastausta.Ainoa vastaus on perhe ja se tuki mitä vaan vanhemmat voivat antaa,jos se ei riitä niin mikä...?

Käyttäjän NinaFrom kuva
Nina From

Aihe, kiusaaminen, josta nimenomaan olen laajasti tässä blogissani kirjoittanut, on ollut tärkeä, koska sitä on jaettu lyhyessä ajassa melkoisesti, kommentoitu ja kerrottu juuri omakohtaisiakin.

Olen kirjoittanut blogin nimelläni uusisuomi.fi -palveluun. Avoimesti halusin käsitellä nimenomaan asiantuntijalausuntoihin liittyen sekä koulukiusaamista yleisesti että nuorten ja lasten itsemurhatilastoja ja osana sitä koulukiusaaminen liittyy siihen. Olen pitänyt keskustelun avoimena, en poistanut kenenkään kommentteja, koska haluan, että ihmisillä on mahdollisuus kommentoida juuri näitä kahta asiaa joko omakohtaisin kokemuksin tai muuten.

En ole nimennyt alueita, koulua, henkilöitä. Olen itse erittäin surullinen lapsen kuolemasta, aina. Tämä asia kosketti minua erityisesti siksi, koska wilma-viesti tuli ja lapseni on samassa koulussa. Toinenkin oli. Sukulaisiani on ollut. Joten meillä on avoimesti tästä suruasiasta keskusteltu. Lisäksi olen saanut lukuisia kommentteja, positiivisia, siitä, että uskalsin nostaa juuri nämä kaksi asiaa: koulukiusaaminen ja lasten kuolemat -esille.

Minä olen kirjoittanut aiemmin mm. Eerikasta, syntymättömistä lapsista, joiden äiti on päihdekäyttäjä ja antanut siitä oman mielipiteeni ja kirjoittanut blogeissani asiantuntijalausuntoja siteeraten, eli maininnut lähteet sekä asiantuntijoiden lausunnot ja nimet heidän osaltaan aina. Eerikan tapaus koskettaa minua syvästi joka ikinen kerta, kun media sen nostaa esille, oikeuskäsittelyn tai vuosipäivän johdosta.

Olen totta kai nähnyt ja kuullut hieman politiikankin parissa jo toimineena, miten säästetään lapsista, nuorista ja ennaltaehkäisevää toimintaa ei ole riittävästi. Minusta se on aina väärä paikka säästää. Olen todella pahoillani ja surullinen siitä, että näin asia on. Kiitollinen siitä, jos nimenomaan kiusaamisen nollatoleranssi (kuten Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan lautakuntasopimukseen on kirjattu yhteisesti: nollatoleranssi) saataisiin aikaan.

Minusta siitä asiasta ja keinoista pitäisi voida puhua ja löytää toimivia ratkaisuja lisää. Jos lukee koko blogini, saa kiinni kokonaiskuvasta, joka on siis yleisellä tasolla kiusaamisesta sekä siitä, mihin se voi jopa johtaa, tutkimusten ja asiantuntijoiden mukaan. Sekä niitä keinoja ja linkkejä, joista saa lisää tietoa, jos haluaa ja tarvitsee.

Sara Gebra-Eyesus

Tämä kolumni on aika hämmentävä. Wilma-viestissä, sen paremmin kuin uutisissakaan, joissa tätä aihetta käsiteltiin, ei kerrottu pojan kuolinsyytä. Ei kerrottu niistä asioista, joista Kolumnisti kertoo.
Wilma-viestissä kerrottiin suru-uutinen mutta ei sen yksityiskohtia, joista luin ensi kertaa tässä. Luokkakaveritkaan eivät ilmeisesti tienneet.
Kuinka eettistä on julkaista tässä näitä tietoja, joita ei ole virallisesti annettu julkisuuteen ja joista tuo otsikossa mainittu Wilma-viesti ei kerro? (antaa mielikuvan, että kertoo)
Tämä voi järkyttää niitä seiskaluokkalaisia koulukavereita, jotka eivät suinkaan ole olleet kiusaajia, vaan surevat tämän luokkatoverin kuolemaa. Tästä surusta minulla on ensikäden tietoa. Onko oikein leimata kaikki luokkatoverit kiusaajiksi?
Toki kiusaaminen on kiusaamista ja aina väärin, mutta missä on sanottu, että tämä tragedia tapahtui kiusaamisen takia?

Kunnioittaako tämä kolumni lapsen muistoa, hänen perheensä ja koulukaveriensa surua?

Anja Mikkonen

Tekstissä ei käy selville, että milloin puhutaan kiusaajasta ja milloin kiusatusta, harmittava sekasotku. Kummallakin on varmasti hankalat olot ja kaikkea tätä samaa juuri. Pahinta kaikesta on tapahtumia mahdollistava ja salliva "yleisö". Lapsia on kaikkia opetettava puuttumaan asenteisiin ja olemaan reilu toisia kohtaan. Esikoiseni aloitti koulun viime syksynä ja olen kauhistunut jo 6-7 vuotiaiden raadollisuuteen ja vanhemmilta opittuun toisia halveksuvaan käytökseen. Suvaitsevaisuus ei taida olla pop.

Toimituksen poiminnat